CarNet - meest gestelde vragen

VRAAG & ANTWOORD

OVER DE AANMELDING:

1. IS DE AANMELDING VAN UW WAGEN GEHEEL VRIJBLIJVEND?

Absoluut zeker. Uw wagen op CARNET plaatsen is geheel gratis & vrijblijvend. Wanneer u akkoord bent met ons prijsvoorstel en er eventueel een overeenkomt tot stand komt, blijft het voor U als verkoper gratis. We vragen vanaf dat moment wel om effectief de transactie te voltooien onder de voorwaarden die op voorhand overeengekomen zijn.

2. IS HET OPPORTUUN FOTO’S TOE TE VOEGEN BIJ DE AANMELDING?

Zeker weten. CARNET voorziet iedere persoon die de aanmelding doorloopt van een bieding op zijn/haar wagen. Hoe meer informatie CARNET in dat geval zal hebben, des te concreter en beter we het bod voor u kunnen maken. Foto’s helpen daarbij om ons ervan te vergewissen in welke mate de wagen schadevrij is, of bepaalde bijzonderheden heeft die een positieve invloed kunnen hebben op de prijs.

3. WAAROM DIENEN UW CONTACTGEGEVENS INGEVULD TE WORDEN?

Voor CARNET is het belangrijk persoonlijk contact te hebben met u als verkoper, hetzij via e-mail of per telefoon. Dit om het aanmeldingsformulier te overlopen en om de prijs te bespreken die wij u kunnen bieden. We willen hierbij benadrukken dat uw persoonlijke gegevens nooit gedeeld zullen worden met derden, wegens de wettelijke verplichtingen ter zake.

4. KAN CARNET ALLEEN DE WAARDE BEPALEN VAN UW WAGEN?

Uiteraard. Aangezien CARNET volledig vrijblijvend werkt en u steeds een prijsvoorstel zal overmaken. U kan dit bedrag ook beschouwen als een taxatie. Pas wanneer u effectief akkoord bent met het prijsvoorstel en CARNET de overeenkomst kan opstellen, vragen wij uw engagement. Tot die tijd heeft u geen enkele verplichting.

OVER DE PRIJSBEPALING:

1. HOE GARANDEERT CARNET EEN MARKTCONFORM BOD?

Omdat CARNET iedere dag werkt aan het onderhoud en de uitbreiding van haar netwerk aan kwalitatieve kopers. Dit zorgt ervoor dat ongeacht het type wagen u wenst te verkopen, wij steeds meerdere biedingen zullen ontvangen. Het eerlijkste en beste bod is het bedrag dat CARNET u zal overmaken.

2. WANNEER U EEN PRIJS OVEREENKOMT, STAAT DEZE DAN VAST?

Absoluut. Geabonneerde garages die biedingen plaatsen staan bij CARNET onder contract. Één van de vele voorwaarden van zo een contract houdt in dat wanneer een bod geaccepteerd wordt door de verkoper, de koper in kwestie hierover niet meer mag onderhandelen bij de uiteindelijke transactie. De wagen moet uiteraard wel conform de beschrijving zijn. Is dit niet het geval kunnen we onze koper niet verplichten alsnog het geboden bedrag te betalen. We kunnen u, de verkoper, evenwel niet verplichten een lager bedrag te accepteren. Wij fungeren hier als controlerend orgaan, zodat u er zeker van mag zijn dat uw rechten gerespecteerd worden.

3. IS ER BEDENKTIJD VOORZIEN VOOR UW UITEINDELIJKE BESLISSING?

Natuurlijk kan u in sommige gevallen niet meteen beslissen. U wilt ons prijsvoorstel bijvoorbeeld even bespreken met uw partner, of u wacht nog een offerte af van een ander bedrijf. Wij hebben hier uiteraard alle begrip voor en voorzien daarom een periode van 3 dagen (72H) waarin u steeds akkoord kan gaan met het bod, of het weigeren. In samenspraak met u en de koper kan het zijn dat deze periode verlengd wordt of verkort. Eenmaal u het bod accepteert kan u wel niet meer op uw beslissing terugkomen. Er is dan geen bedenktijd meer mogelijk omdat de prijs van uw wagen berustend is op eventuele schommelingen in de markt, waar CARNET uiteraard geen invloed op heeft.

4. U BENT NIET TEVREDEN MET HET BOD, WAT NU?

Zolang u dat wenst blijft CARNET de zoektocht verderzetten naar de juiste koper voor uw wagen. Misschien betreft het een cabrio en wachten we beter op de eerste zonnestralen die de markt ontdooien, of misschien heeft de juiste koper zich gewoon nog steeds niet aangeboden. Het kan natuurlijk ook altijd zijn dat de verwachtingen nogal hoog liggen. Onze experts gaan u hier dan in eer en geweten over inlichten. Indien u de verkoop van uw wagen reeds toegezegd heeft aan een ander bedrijf, kunnen wij steeds uw dossier kosteloos stopzetten.

OVER DE TRANSACTIE:

1. HOEVEEL KOST HET?

CARNET zal u na een volbrachte transactie nooit om geld vragen, ons een compliment geven mag evenwel altijd. Onze inkomsten halen we uit het aanrekenen van pakketkosten bij onze geabonneerde garages. Het betreft hier dus de koper en niet U, de verkoper, die de kosten draagt.

2. IS ER SPRAKE VAN KOSTEN INDIEN U ANNULEERT?

Er is één enkel scenario mogelijk waarin CARNET U een kost zal aanrekenen. Dit gebeurt alleen wanneer u de verkoop annuleert zonder geldige reden. Geldige redenen door overmacht zijn bijvoorbeeld een ongeval, natuurschade, diefstal, of andere oorzaken die we u op vraag zullen specificeren. De kost die wij genoodzaakt zijn om in zo een geval aan te rekenen ligt vast op 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van €250,00. Dit doen we om onze koper een correcte transactie te kunnen garanderen, net zoals we dat voor u ook doen.

3. MOET U DE WAGEN NOG LATEN KEUREN VOOR DE VERKOOP?

Neen, wij werken uitsluitend met professionele kopers die de wagen kunnen aankopen zonder geldig keuringsdocument. Dit bespaart u de tijd, moeite en kost om zelf te gaan aanschuiven bij het plaatselijke keuringsloket.

4. INDIEN U DE AUTO ZELF AFLEVERT, HOE GERAAKT U DAN WEER THUIS?

U wilt nog een laatste uitstap maken met de wagen en kiest ervoor om deze zelf te leveren? Wij kijken steeds met de koper naar de beste oplossing in dergelijk scenario. Soms gebeurt het dat de koper een terugrit voorziet naar u thuis. Indien u het openbaar vervoer gebruikt kan u ons steeds uw ticket met prijsvermelding toesturen. CARNET regelt dan de volledige terugbetaling voor 1 persoon.